Promotering
Promotering
Ansvar

 

Rettslig meddelelse

Ved å få tilgang til og bruke www.BokMarkedet.no samtykker du i følgende vilkår: Dette nettstedet, inkludert innhold, utvalg og ordning av innhold på hver enkelt side eller samling av sider, eies fullt og helt av BokMarkedet.no. Vi forbeholder oss alle rettigheter til dette materialet.

Du har anledning til å lagre utdrag fra BokMarkedet.nos nettsted på din personlige datamaskin og skrive ut kopier av disse for personlig, ikke kommersiell bruk. Du har lov til å bruke og distribuere nødvendige og mindre utdrag fra BokMarkedet.nos nettsted for å legge til rette for direkte linker/pekere til sidene, eller lenkeforbindelse for Internet søketjenester. All annen bruk som reproduksjon, oversettelse, bearbeidelse, arrangement, og all annen endring, distribusjon eller lagring av dette nettsted i enhver form og ved ethvert hjelpemiddel, helt eller delvis, er forbudt uten på forhånd å ha innhentet skriftlig tillatelse fra BokMarkedet.no.

BokMarkedet.no er kun å betrakte som en formidler av informasjon mellom selger og kjøper. Vi kan derfor ikke svare på spørsmål om leveranser eller annet vedrørende den enkelte selger. Vi kan heller ikke ta ansvar for kvaliteten på produktene eller andre forhold av rettslig karakter som vil oppstå i forbindelse med kjøp og salg av bøker via denne tjenesten.

Informasjonen som presenteres på dette nettstedet vil ikke til enhver tid være nøyaktig, oppdatert eller gjeldende for omstendighetene rundt en spesiell sak. Vi kan ikke ta på oss noen form for ansvar for unøyaktigheter eller utelatelse. Eventuelle beslutninger som gjøres basert på informasjon som finnes på dette nettstedet er på eget ansvar. Hverken BokMarkedet.no eller noen av BokMarkedet.nos underleverandører tar ansvar for direkte, indirekte, spesielle, betydelige eller andre tap eller ødeleggelser av en hvilken som helst karakter som måtte følge av tilgang til eller bruk av dette nettstedet eller dets innhold.

Hverken BokMarkedet.no eller dets underleverandører er ansvarlig for innholdet på andre nettsted som ikke er under kontroll av BokMarkedet.no og som har gitt tilgang til BokMarkedet.nos nettsteder eller som en kan få tilgang til fra vårt nettsted (hypertekst). BokMarkedet.no og dets underleverandører aksepterer intet erstatningsansvar for innholdet på slike nettsteder.

Denne meddelse er underlagt og skal fortolkes i overenstemmelse med norsk rett.

 

 

Rubrikk annonser
Annonsere BokMarkedet.no