- BRUKTE BØKER PÅ NETT
     
     
     
     
     
     
     
     

 

FORSIDEN

KONTAKT OSS

SALGSBETINGELSER

     

NETTBOKHANDELEN

 

Se alle kategorier

Se alle produkter

Søk vareutvalget

     
  SØKERTJENESTE
  LINKER
 

SITEMAP

     
     
     

Betaling ?

Salgsbetingelser her

 

JURIDISK BETINGELSER

 

Denne hjemmesiden er publisert av BokMarkedet.no og kan bare brukes for informasjonsformål. Når du går inn på og bruker denne hjemmesiden, forplikter du deg samtidig til å godta de betingelser som er fastsatt i denne erklæringen. Du forplikter deg også til å følge alle andre restriksjoner som finnes på denne hjemmesiden, slik den er oppdatert til enhver tid.

BokMarkedet.no gir deg tillatelse til å lese og laste ned informasjonen ("Informasjonen") på denne hjemmesiden kun for personlig, ikke- forretningsmessig bruk. Denne tillatelsen er ikke en overføring av eierskap av Informasjonen og kopier av Informasjonen kan ikke endres på noen måte eller reproduseres eller offentliggjøres eller distribueres eller brukes på noen måte for offentlige eller forretningsmessige formål.

 

BokMarkedet.no garanterer ikke at informasjonen som vises på denne hjemmesiden er nøyaktig eller fullstendig eller at råd, meninger, uttalelser om annen informasjon er pålitelig. BokMarkedet.no påtar ikke seg noe ansvar for eventuelle unøyaktigheter eller utelatelser. BokMarkedet.no garanterer ikke at denne hjemmesiden eller serverne er uten virus eller eventuelle andre skadelige elementer.

 

Informasjonen inneholder ikke et tilbud om å selge, eller en oppfordring til å kjøpe, verdipapirer og må ikke brukes som grunnlag for en eventuell investeringsbeslutning.

 

Denne hjemmesiden til BokMarkedet.no tilbyr lenker til andre hjemmesider. BokMarkedet.no er ikke ansvarlig for innholdet i tilknyttede hjemmesider og påtar seg ikke noe ansvar i forbindelse med tilgang til og bruk av disse hjemmesidene.

 

Denne erklæringen er i henhold til norsk lov.

 

 
Bokmarkedet.no - BRUKTE BØKER PÅ NETT - Juridisk - Personvern - Design